به گزارش خبرگزاری مهر، علی ترابی دبیر اجرایی هشتمین جشنواره موسیقی جوان با اعلام این خبر گفت: با پایان یافتن مهلت فراخوان این دوره از جشنواره ۱۰۲۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که نسبت به سال گذشته رشد بیشتری داشته است.

وی ادامه داد: جشنواره هشتم نیز همانند سال گذشته برپایه تکنوازی و تکخوانی در دو شاخه کلاسیک و دستگاهی ایرانی برگزار می شود و آثار رسیده در هر دو بخش چشمگیر است به طوری که در بخش موسیقی کلاسیک به طور کلی ۴۰۷ اثر و در بخش موسیقی دستگاهی ایران ۶۱۹ اثر در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره موسیقی جوان اظهار داشت: هیات انتخاب آثار از امروز شنبه ۱۱ مردادماه کار خود را آغاز کرده اند که پس از بازبینی، گروههای انتخابی برای اجرا در جشنواره اعلام می شوند.

هشتمین جشنواره موسیقی جوان به دبیری هومان اسعدی با تمرکز بر دو بخش تکنوازی و تکخوانی در حوزه موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی کلاسیک شهریورماه امسال در تهران برگزار می شود.