به گزارش خبرنگار مهر، فائزه و یاسر هاشمی که صبح امروز همراه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب تهران حاضر شده بودند ۱۰ دقیقه پس از شروع جلسه محاکمه، دادگاه انقلاب را ترک کردند.

فائزه هاشمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قاضی رسیدگی کننده به پرونده جلسه دادگاه را غیرعلنی اعلام کرد و اجازه ورود به جلسه دادگاه را به ما نداد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص تغییر قاضی پرونده و اتهامات برادرش گفت: من در این پرونده هیچ سمتی ندارم و نمی توانم درباره آن اظهارنظر کنم.