به گزارشخبرگزاری مهر، روز یکشنبه(۱۲ مرداد ماه) نمایشگاه سفرنامه های تاریخی در موزه ملی ملک افتتاح می شود.همچنین نشست بررسی سفرنامه های تاریخی از ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می شود.

گشایش نمایشگاه عکس های منتخب سومین جشنواره در گالری طبقه دوم موزه امام علی(ع)؛ برگزاری نمایشگاه مرور بر عکس های منتخب دو دوره گذشته در گالری طبقه سوم موزه امام علی(ع)؛ نمایش فیلم " پاریز تا پاریس " به یاد استاد باستانی پاریزی و " پلپلاسی " در بخش نمایش فیلم نوروزی در سالن اجتماعات موزه امام علی(ع) از ساعت ۱۶ تا ۱۷؛ برگزاری نشست شناخت سفرنامه با حضور محمدرضا اصلانی و سیداحمد محیط طباطبایی در سالن اجتماعات موزه امام علی(ع) از ساعت ۳۰/۱۸ – ۲۰ و برگزاری سخنرانی برای یادبود استاد باستانی پاریزی و اهدای جوایز بخش های کودک، نوروزی و صوتی از ساعت ۳۰/۱۸ – ۲۰ در سالن اجتماعات موزه امام علی(ع) ازجمله برنامه های روز سه شنبه(۱۴ مرداد ماه) هستند.

اختتامیه سومین جشنواره سفرنامه نگاری ناصرخسرو در خرداد ماه در بخش های مختلف عکس، فیلم، سفرنامه ی مکتوب، سفرنامه صوتی و سفرنامه ی مجازی برگزار می شود.