همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال جاری اقدامات زیادی در جهت توانمند سازی و ایجاد شغل برای مددجویان و معلولان انجام خواهد شد بطوریکه شناسایی مشاغل جدید و همچنین آسیب شناسایی و شناسایی مشاغل خانگی و خرد از جمله برنامه های سازمان است.

وی ادامه داد: با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین سازمان بهزیستی طرح شناسایی مشاغل جدیدی که برای معلولان و مددجویان قابل استفاده و درآمد زا است در استانهای بزرگ کشور مانند تهران، فارس و… اجرایی شد و در صورت موفقیت آمیز بودن آن در مابقی استانهای کشور نیز اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش معلولان تحصیل کرده در جامعه نسبت به سالهای قبل خبر داد و گفت: البته در حوزه اشتغال اولویت اصلی ما اشتغال معلولان است و دلیل عمده آن نیز بالا رفتن سطح تحصیلات این افراد است.

وی از اختصاص ۳۵۰ میلیارد ریال در حوزه مسکن مددجویان خبر داد و اظهار داشت: براساس سیاستهای سازمان بهزیستی و از محل صرفه جویی های انجام شده در حوزه مسکن در سال جاری اعتبار خوبی اختصاص داده شده است که این اعتبار با اولویت واگذاری مسکن به معلولان و زنان سرپرست خانوار سرمایه گذاری می شود.

هاشمی از واگذاری ۳۰ هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: این واحدهای مسکونی در ابتدا به خانواده های تحت پوششی که دارای فرزند معلول بوده و از مسکن بی بهره اند تعلق می گیرد.

به گفته وی، براساس برنامه ریزیهای انجام شده و با کمک خیرین تا پایان سال جاری ۱۳۰ هزار واحد مسکونی به مددجویان و نیازمندان واگذار خواهد شد.