به گزارش خبرنگار مهر مهدی هاشمی پس از جریانات سال ۸۸ از کشور خارج و در حالی که اتهامات بسیاری متوجه وی بود سرانجام اوایل مهر ماه سال ۹۱ به کشور بازگشت.

مهدی هاشمی صبح روز بعد در بازگشت به دادسرای اوین احضار و بازپرس پرونده پس از اولین جلسه بازپرسی وی را بازداشت کرد.

با تکمیل تحقیقات برای وی کیفرخواست صادر و متهم با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. در ابتدا قاضی ناصر سراج مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفت و اردیبهشت ماه سال گذشته نخستین جلسه دادگاه با حضور متهم و وکلای مدافعش برگزار شد. پس از دقایقی از شروع دادگاه قاضی به دلیل نقایص موجود در پرونده و درخواست متهم پرونده را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.

پس از کش و قوس های فراوان و اظهارنظر های متفاوت در خصوص این پرونده سرانجام سخنگوی قوه قضاییه از رفع نواقص و بازگرداندن پرونده به دادگاه خبر داد.

با توجه به اینکه سازمان بازرسی درخصوص این پرونده گزارشی را اعلام کرده بود دیگر قاضی سراج نمی توانست به این پرونده رسیدگی کند و قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفت.

صبح امروز جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به صورت غیر علنی برگزار می شود و باید منتظر نظر قاضی در خصوص ادامه رسیدگی به این پرونده بود. این در حالی است که مهدی هاشمی و وکلای وی معتقدند هنوز نواقص موجود در پرونده رفع نشده و خواستار رفع این نواقص شده بودند.

مهدی هاشمی سومین فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی است که در دادگاه تهران پایه میز محاکمه قرار می گیرد. پیش از این فائزه و فاطمه هاشمی در دادگاه انقلاب محاکمه و برای آنها حکم محکومیت صادر شده بود.