به گزارش ملت ایران پنج نفر در عربستان سعودی بر اثر آلوده شدن به یک ویروس, شبیه سارس فوت کرده اند. بنا به اعلام مقامات، وضعیت دو نفر دیگر از آلوده شدگان نیز وخیم گزارش شده است.

خبرگزاری SPA عربستان با استناد به مقامات بهداشتی اعلام کرده که همه ی هفت مورد آلودگی از استان آل احساء در شرق این کشور بوده است.

نوولکورونا یا به اختصار(NCoV) نام این ویروس است. این ویروس از خانواده ویروس سارس است و باعثپنومونی و در مواردی نارسایی کلیه می شود.

در سال ۲۰۰۳ هم ویروسی در آسیا شایع شد که باعثبروز سندرم حاد تنفسی و یا به اصطلاح " سارس " شد.

در بیانیه منتشر شده توسط SPA، وزارت بهداشت عربستان اعلام کرده است که همه اقدامات پیشگیرانه برای افرادی که در تماس با افراد مبتلا بوده اند انجام شده است و این افراد برای اطمینان از ابتلا به ویروس مورد آزمایش قرار گرفته اند.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری مبنی بر اینکه تا کنون چند نفر از مردم عربستان مورد آزمایش قرار گرفته اند، منتشر نکرده است.

سخنگوی سازمان بهداشت جهانی(WHO) اعلام کرد که تاکنون اطلاع رسانی رسمی توسط مقامات عربستان درباره آخرین موردهای آلوده شده انجام شده و قرار است جزئیات بیشتر در روز پنجشنبه اعلام شود.