ملت ایران: مقامات بهداشتی تهران اعلام کردند که به گرمابه داران دستور داده شده است در حمام ها از مشت و مال دادن مشتری های خودداری کنند.
«مشت و مال» از آداب و رسوم قدیمی است و بزرگ ترها عادت داشتند هر بار که به حمام می روند، مشت و مال هم ببینند. ۱۳ مهر ۱۳۴۳، روزنامه کیهان در خبری از ممنوع شدن «مشت و مال» خبر داد.
متن خبر را در ادامه بخوانید:

مقامات بهداشتی تهران اعلام کردند که به گرمابه داران دستور داده شده است در حمام ها از مشت و مال دادن مشتری های خودداری کنند.
علت صدور این دستور ضایعاتی بود که بر اثر مشت و مال های غیرطبی و خشن در اعصاب و عروق اشخاص و مهره های مفاصل استخوانی بدن آن ها وارد می شود و گاهی ایجاد ناراحتی های مختلف می گردید. تاکنون در حمام های عمومی معمول بود که دلاک ها برای رفع خستگی مشتری آنها را مشت و مال می دادند، این عمل در حمام ها شمال شهر منسوخ شده و با تذکری که به کلیه گرمابه ها داده شد مشت و مال در گرمابه های نقاط دیگر شهر نیز ممنوع گردید.
پزشکان متخصص اعصاب و استخوان در این باره اظهار می کنند که اینگونه «ماساژها» جنبه طبی نداشته و چون به وسیله کارگردان حمام با خشونت اعمال می شود برای اعصاب، عضلات، عروق بدن و مره های استخوان ها ضررهای غیرقابل جبرانی ببار می آرود و رگ های بدن اشخاص گاهی «واریس» پیدا می کند.
پزشکان مزبور اعلام کردند که دستگاه های مسئول بهداشتی باید به شدت ممنوعیت مشت و مال را کنترل کننند و یا به کارگردان حمام ها تذکر دهند که عمل ماساژ عضلات را برای رفع خستگی بجای مشت و مال ها سخت انجام دهند و اینکار باید طوری انجام شود که به مهره ها و عضلات و عروق بدن زیانی نرساند.