به گزارش ملت ایران به نقل از روزنامه شرق: رییس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت در اولین روز آغاز به کارش سیاست های جمعیتی جدید این وزارتخانه را تشریح کرد، بر این اساس قرار است رشد جمعیت کشور از نرخ ۸/۱کنونی به دو برابر و به حدود ۶/۳ تا ۸/۳ درصد برسد که بر این اساس به طور متوسط هر خانواده ایرانی باید پنج تا شش فرزند داشته باشد.
اما این در حالی است که حسین راغفر، اقتصاددان می گوید: پایین ترین نرخ خط فقر برای خانواده ای که پنج فرزند داشته باشد در تهران دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. علی سنگی، رییس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت روز گذشته کار خود در این وزارتخانه را آغاز کرد.
او در این روز در گفت وگویی با اشاره به سیاست های جدید وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت گفت: «سیاست جمعیتی وزارت بهداشت در سال های گذشته با محوریت تنظیم خانواده دنبال شده و نتایج موثری در کنترل جمعیت و کاهش موالید در کشور داشت. اما اکنون این سیاست عوض شده و براساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت و رشد موالید به سمت تشویق زاد و ولد و افزایش فرزندآوری تغییر می کند و بر این اساس طرحی از دو سال پیش در وزارت بهداشت تدوین شده که با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی در حال جمع بندی نهایی آن هستیم.»

وی گفت: «تلاش وزارت بهداشت این است که از کاهش رشد جمعیت که متاسفانه در سال های اخیر رخ داده جلوگیری کند و برنامه کنترل جمعیت کشور که قبلا اجرا می شده است را اجرایی کند البته این برنامه اجباری نیست و افرادی که خودشان بخواهند جمعیت خانواده شان را کنترل کنند، روش های جلوگیری از بارداری با هزینه خودشان برای آنها در کشور وجود دارد و کسی مانع آنها نمی شود.»
با وجود این اما، حسین راغفر، اقتصاددان در رابطه با این سیاستگذاری جدید وزارت بهداشت به «شرق» می گوید: «به نظر می رسد این صحبت براساس هدف گذاری برای رسیدن به جمعیت ۲۵۰ میلیون نفری باشد، که سیاستگذاری جدید جمعیتی وزارت بهداشت است اما برای رسیدن به این جایگاه باید برای مدت ۵۰سال کشور رشد جمعیتی ۸/۳ درصدی داشته باشد، که این نرخ امروزه بالاترین نرخ رشد جمعیتی در جهان است.»
وی افزود: «از طرفی با توجه به رابطه مستقیم رشد جمعیتی و رشد اقتصادی، برای اینکه سطح زندگی مردم از وضعیت کنونی بدتر نشود به ازای هر یک درصد نرخ رشد جمعیت باید سه درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، نرخ رشد حدود چهار درصد یعنی اینکه طی ۵۰ سال کشور رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را داشته باشد که چنین چیزی را نیز تاکنون هیچ کشوری تجربه نکرده و چنین رکوردی را ثبت نکرده است، تازه این میزان از رشد اقتصادی و جمعیتی همان طور که گفتم برای تثبیت وضعیت مردم به شکل کنونی است که از این بدتر نشود.
البته لازم به ذکر است که منابع لازم برای رشد ۱۲ درصدی اقتصادی در کشور ما دور از دسترس نیست اما نیازمندی هایی دارد که باید وجود داشته باشند، مثلا برای این کار دولتی کارآمد و کوچک می خواهد، انباشت سرمایه از تولید ناخالص ملی باید به مراتب بالاتر از امروز باشد، برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیروی انسانی متفاوتی با وضعیت کنونی خواهیم خواست و در نهایت اینکه ساختار نهادی کاملا متفاوتی را طلب می کند.»
حسین راغفر، در پاسخ به این سوال که با وضعیت اقتصادی امروز حداقل نیاز ماهانه یک خانواده با پنج فرزند در شهر تهران برای داشتن وضعیت متوسط چه مبلغی است، می گوید: «برای سطح زندگی حداقلی شامل هزینه های مسکن، خوراک، حمل ونقل و دیگر ضروریات اولیه خط فقر برای یک خانواده با پنج فرزند در شهر تهران دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، البته این به معنای وضع خوب داشتن نیست و مرز خط فقر است.»

از سویی دیگر آذر تشکر، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز در رابطه با تاثیرگذاری سیاست های جمعیتی جدید وزارت بهداشت و میزان اثر گذاری آن بر ساختار جمعیتی و خانواده ها در ایران نیز می گوید: «با همه این صحبت ها و تبلیغات اما به هر حال خانواده های ایرانی تصمیم گیری درباره اینکه چه تعداد فرزند داشته باشند را به خودشان مربوط می دانند و لزوما دستوراتی که از بالا صادر می شود بر آنها تاثیر گذار نخواهد بود، چراکه هر خانواده ای به خصوص زوج های جوان به لحاظ تربیتی، امکانات، وضعیت اقتصادی و آینده ای که برای فرزندانشان متصور می شوند به موضوع نگاه می کنند و براساس تبلیغات و مشوق های زودگذر و ناپایدار اقدامی برای فرزندآوری نخواهند کرد.»
تشکر در ادامه تصریح می کند: «عجیب است که دولت با وجود داشتن این همه نهاد مشورتی، آماری و اطلاعاتی که باید برای چنین سیاستگذاری هایی از آنها مشاوره های لازم را بگیرد، گویا به اندازه خود خانواده ها که در جریان وضعیت اقتصادی تربیتی و امکاناتی کشور هستند در جریان امور نیست. یعنی خانواده ها قادر به محاسبه برای چنین امری هستند اما به نظر می رسد این همه دستگاه های طویل و عریض از چنین امری عاجزند، این ناتوانی از سیاستگذاری های عجیبی که تبلیغ می کنند به وضوح پیداست. از سویی این سیاستگذاری ها نشان دهنده فاصله زیاد نهادهای تصمیم گیر از واقعیتی که در جامعه جریان دارد، است. چراکه به لحاظ مسکن، شغل، زیست روزمره و تورم چشم انداز مناسبی برای خانواده ها وجود ندارد.»
براساس گفته های این جامعه شناس تغییرات رشد جمعیتی بیش از آنکه براساس و نظر دستورات مستقیم و از بالای نهادهای دولتی باشد به واسطه اقدامات غیرمستقیم این نهادها و فراهم آوردن وضعیت مناسب و امیدبخش برای خانواده ها فراهم می شود. تشکر تاکید می کند: «چنین چیزی نشان می دهد سیاست های دولتی برای این کار اشتباه و خام اندیشانه است. این برنامه ها نیز بیشتر جنبه تبلیغی دارد و کاملا خلاف شرایط اقتصادی و اجتماعی است.»