به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، فردا چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت به مناسبت روز کارگر تمام زیرمجموعه های شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور تعطیل است.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، شرکت مخابرات ایران، شرکت های مخابرات استانی، همراه اول و شرکت های زیرمجموعه این شرکت تعطیل خواهد بود.
در این روز واحدهای اجرایی که به مراجعان خدمت ارائه می کنند مانند دفاتر تلفن ثابت و همراه طبق روال همیشه دایر خواهند بود.