به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشغله کاری وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: پیش بینی می شود با توجه به این مشغله کاری مصوبه شورا در خصوص افزایش کرایه ها تا قبل از انتخابات اجرا نشود.
مهدی چمران با اشاره به اینکه مصوبه شورا در خصوص افزایش کرایه های اتوبوس، مترو و تاکسی به شورای حل اختلاف ارسال نشده است، اظهار داشت: در صورتی این مصوبه به شورای حل اختلاف ارسال خواهد شد که مغایرت قانونی داشته باشد و این در حالی است که تا به امروز وزارت کشور این مصوبه را به شورا بازنگردانده است.
وی تصریح کرد: مصوبه افزایش کرایه های تاکسی، اتوبوس و مترو در سال۹۲ از چند ماه گذشته به وزارت کشور ارسال شده است اما هنوز پاسخی از سوی مسئولان وزارت کشور داده نشده است.
چمران خاطر نشان کرد: بنده خود نیز چندین بار با وزیر کشور در این خصوص صحبت هایی را کرده ام که به لحاظ درگیری ها و مشغله کاری وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری پاسخی داده نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که پیش بینی می کنید چه زمانی مصوبه شورا در خصوص افزایش کرایه ها در سال ۹۲ اجرا شود، گفت: با توجه به مشغله های کاری وزارت کشور و درگیری های اجرایی مسئولان این وزارتخانه پیش بینی می شود این مصوبه قبل از انتخابات اجرا نشود.