به گزارش ملت ایران، در فرصت قانونی ثبت نام نامزدهای شوراها درسراسر کشور، بیش از ۳۵۲هزارنفربرای رقابت در چهارمین دوره انتخابات شوراها که همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴خرداد برگزار می شودثبت نام کرده اند.
بنا به این گزارش پس از انجام مرحله ثبت نام، مرحله تایید صلاحیت ها خواهد بود که تا ۲۸اردیبهشت مهلت اظهار نظر هیئت های اجرایی ونظارت بر انتخابات خواهد بود که اعضای هیئت نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد واین تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان اظهارنظری درخصوص صلاحیت ها نخواهد کرد.
درگزارش خبرنگارخبرگزاری تسنیم آمده است: نامزدهای انتخابات شوراها طبق قانون باید شرایط ذیل رادارا باشند:
۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران۲، - حداقل سن ۲۵ سال تمام، ۳ - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ۴ - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
۵ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزارنفرجمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت، ۶ - دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره ۱ - اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ - اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاء شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
بنابه این گزارش براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی تغییراتی در تعداد اعضای شوراهای شهروروستا براساس جمعیت ساکن این نقاط انجام شده است که طبق این مصوبه برای دوره چهارم شوراها به شرح زیر اعمال می شود:
۱ - شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، ۵نفر عضو اصلی و ۲نفر علی البدل
۲ - شهرهای ۵۰هزارنفر جمعیت۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل
۳ - شهرهای ۱۰۰هزار نفر جمعیت، ۹نفر عضو اصلی و ۴ نفر علی البدل
۴ - شهرهای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل
۵ - شهرهای۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۳ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل
۶ - شهرهای یک میلیون نفر جمعیت، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البدل
۷ - شهرهای، دو میلیون نفر جمعیت، ۲۱ نفر عضو اصلی و ۸ نفر علی البدل
۸ - شهرهایبیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر علی البدل
۹ - شهر تهران، استثنائا ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر علی البدل
لازم به ذکر است پس از انجام انتخابات در روز ۲۴خرداد۱۳۹۲شوراهایشهر وروستا کارخود را رسما از ۲۴تیرماه آغاز خواهند کرد.

فرهنگ نیوز