ملت ایران:فریبرز واحدی با بیان اینکه مبلغ حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از این مبلغ در طول یک سال از متقاضیان دریافت می شود، گفت: مابقی قیمت هر واحد در اقساط ۱۰ تا ۱۲ ساله دریافت می شود.
وی افزود: متقاضیان واجدالشرایط مسکن ویژه سایت تهرانسر می توانند از پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ و از ساعت ۱۳ تا ۱۶ بعدازظهر برای بازدید واحدهای ساخته شده و در حال ساخت مراجعه کنند.
واحدی با بیان اینکه اولین قسط این متقاضیان شهریورماه و قسط بعدی اسفندماه دریافت شد، گفت: متقاضیان واجد شرایط باید قسط سوم خود را اول خردادماه سال جاری پرداخت کنند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ متقاضی تاکنون مراجعه کرده اند که ۱۸۵۰ متقاضی واجدالشرایط و تایید مدرک شده اند.
وی همچنین از ادامه ثبت نام واحدهای مسکن ویژه تهران در سایت تهرانسر خبر داد و گفت: فعلا این سایت باز است و متقاضیان می توانند ثبت نام خود را از طریق سایت مسکن ویژه تهران ثبت کنند.
واحدی تاکید کرد: تاکنون دو هزار و ۶۰۰ واحد برای ساخت درنظر گرفته شده که این میزان در ابتدا پنج هزار واحد در نظر گرفته شده بود.