ملت ایران: علیرضا افشار در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هم اکنون مراکز تست سلامت و آزمایشگاه های ازدواج امکان تشخیص اعتیاد به مخدرهای صنعتی را ندارند، اظهار کرد: از آنجا که بسیاری از طلاق ها ناشی از اعتیاد همسر بوده است، در سرفصل تحکیم بنیان خانواده طرح تحول اجتماعی برنامه ای گنجانده شد که طی آن، تست اعتیاد صنعتی نیز قبل از ازدواج انجام شود.
وی با بیان اینکه این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی اجرا شد، اظهار کرد: نتایج مثبتی از افزودن تست اعتیاد صنعتی به مراحل تست سلامت قبل از ازدواج در این استان حاصل شده و این برنامه امسال در صورت تامین اعتبار به صورت کشوری اجرا می شود. رییس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور خاطرنشان کرد: هزینه واردات هر یک از دستگاه های تست اعتیار به مخدرهای صنعتی بالغ بر ۴۰ میلیون تومان است که طبعا برای تجهیز کل آزمایشگاه های کشور به این دستگاه، اعتبار قابل توجهی باید تامین شود.
افشار به تنگناهای بودجه ای که دولت با آن مواجه است نیز، اشاره کرد و افزود: با توجه به این موضوع، وزرات بهداشت و دیگر دستگاه های ذیربط تجهیز کل آزمایشگاه های کشور به این دستگاه را امسال آغاز می کنند و در سال های آینده به سرانجام می رسد. وی خاطرنشان کرد: در صورت تجهیز کل آزمایشگاه های کشور به این دستگاه در آینده، هماهنگی لازم با دستگاه قضایی و دفاتر ثبت ازدواج نیز صورت می گیرد که گواهی تست مخدرهای صنعتی را نیز از زوج ها مطالبه کنند.