به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، رضا صابری درباره آخرین تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو، به نهایی شدن تاثیر ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور ۹۳ اشاره کرد و گفت: پس از بررسی بخش دیگری از لایحه سنجش و پذیرش دانشجو، یکی از ضوابطی که تعیین شد تاثیر ۲۵ درصدی سابقه تحصیلی در کنکور سال ۹۳ بود که این میزان تاثیر مستقیم در پذیرش خواهد داشت. وی در خصوص تاریخچه تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش طی سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: سوابق تحصیلی در سالهای گذشته فقط تاثیر مثبت داشت اما شورای سنجش و پذیرش به دنبال اعمال تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی است که تفاوت اساسی با تاثیر مثبت در قبولی متقاضیان ۹۳ دارد.
رئیس کمیته آموزش عالی با اشاره به سهم باقیمانده در پذیرش کنکور ۹۳، اظهار داشت: تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش بتواند آزمونهای نهایی استاندارد را برای سابقه تحصیلی برگزار و اعلام کند، برگزاری کنکور عملاً در کنار سابقه تحصیلی ادامه خواهد داشت و هر زمان که شورای سنجش و پذیرش به این نتیجه برسد که میزان سابقه تحصیلی برای پذیرش دانشجو کفایت می کند، از برگزاری کنکور صرف نظر خواهیم کرد.
صابری با تاکید بر اینکه در پذیرش ۹۳، میزان تاثیر کنکور در پذیرش کمتر خواهد شد، به دو دلیل این امر اشاره کرد و افزود: یک بخش از رشته محلها که از سال تحصیلی آزمون پذیرش بدون آزمون را آغاز کرده اند در سال ۹۳ افزایش خواهند یافت، دلیل دوم این است که در همه رشته ها الزاماً آزمون تخصصی برگزار نخواهد شد که یک بخش از تاثیرگذاری کنکور را کاهش می دهد.
به گفته رئیس کمیته آموزش عالی مجلس، تنها در اندکی از رشته محلها آزمون تخصصی برگزار می شود؛ از سال ۹۳ در یک فاصله ۵ ساله روند پذیرش دانشجو به گونه ای می شود که ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش فقط طبق سابقه تحصیلی خواهد شد. صابری در عین حال خاطرنشان کرد که میزان ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی در آزمون سخت و راحت ۹۳ به یک اندازه خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: به محض برگزاری کنکور ۹۲، تکلیف رشته محلهای دارای آزمون تخصصی و آزمون عمومی مشخص خواهد شد.