به گزارش مهر، نشر نون رمانی از «هاینریش بُل»، نویسنده مشهور آلمانی را با عنوان«فرشته سکوت کرد»منتشر کرد. این رمان در سال های ۵۱-۱۹۴۹ نوشته شده است و چونان سرچشمه ای نیرومند خاطرات بُل را نمایان می سازد.
او در کتاب «فرشته سکوت کرد» هستی انسان را در نقطه صفر نشان می دهد؛ یک سرباز جعلی و گریخته از جنگ به شهر بمباران شده خویش بازمی گردد و در حین جستن نان، یافتن سرپناه و برای دیدن انسان، ماجراهای موازی زیادی از زندگی چندین نفر که انگار سرنوشتی تنیده در هم دارند، روایت می شود.
بسیاری این رمان را کلیدی برای فهم دیگر آثار هاینریش بل می دانند. «فرشته سکوت کرد» با ساختاری بدیع و با زبانی روان نوشته شده است و در روایتی عاشقانه چند حادثه غریب را با هم پیوند می دهد.
نشر نون این رمان را با ترجمه سعید فرهودی که دانش آموخته علوم اجتماعی از آلمان است، منتشر کرده است. فرهودی تاکنون آثار زیادی را از زبان آلمانی ترجمه کرده که مجموعه داستان «بازگشت به دریاچه ژنو» و آثار برشت از جمله آنها به شمار می رود.
هاینریش بُل در سال ۱۹۱۷ در شهر کُلن چشم به جهان گشود. پس از پایان دوره دبیرستان در یک کتاب فروشی به کار پرداخت. از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ سرباز بود و بعد از تحمل مدتی زندان راهی دانشگاه شد و در سال ۱۹۴۹ نخستین کتاب خود را با عنوان «قطار سر وقت رسید» منتشر کرد و به دنبال آن آثاری را یکی پس از دیگری منتشر کرد که بسیاری از آن ها به سایر زبان ها هم ترجمه شده اند.
بُل در سال ۱۹۷۲ جایزه نوبل را در رشته ادبیات دریافت کرد. بُل در طول عمر ۶۹ ساله خود، ۱۵ مجموعه داستان، رمان و گزارش خلق کرد که اکثر آنها به زبان فارسی ترجمه شده اند. «عقاید یک دلقلک»، «فرشته سکوت کرد»، «با من به اِسپا می آیی…»، «و او هیچ نگفت» «نانِ سال های گذشته»، «یادداشت های ایرلند» و «بیلیارد در ساعت نه و نیم» برخی از آثار او هستند.
«فرشته سکوت کرد» در ۲۲۴ صفحه و با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه توسط نشر نون عرضه شده است.
۶۰۶۰