به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان پشمچی زاده با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در اواخر سال ۶۰ شرکت تعاونی وزارت آموزش و پرورش مجموعه زمین ۱۴۰ هزار متری را خریداری کرده بود که در ابتدای سال ۷۰ درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ آن زمان که دبیرخانه اش فعال بوده و تصمیم گیرنده آن برخلاف الان، فقط شهرداری تهران بوده است ارسال شد.

وی افزود: در همان زمان ۳۵ هزار متر از این زمین برای هزینه صدور مجوز به شهرداری تهران تحویل شد و شهرداری ۳۵ هزار متر مربع دیگر را هم خریداری کرد تا در مجموع ۷۰ هزار متر مربع از این زمین در مالکیت شهرداری تهران باشد.

شهردار منطقه ۵ ادامه داد: آقایان اعلام می کنند این زمین در حال حاضر تغییر کاربری داده و درختان آن قطع شده اما نکته اینجاست که در سالهای نخست دهه ۷۰ و در زمان مدیریت خود آقایان تغییر کاربری نیمی از زمین مورد نظر در کمیسیون ماده ۵ و قطع درختان کل عرصه در کمیسیون ماده۷ تصویب شده و تعداد ۴۸۸ اصله درخت سبز و خشک مثمر و غیر مثمر برای ساخت مسکن قطع شده است.

وی با بیان اینکه در ۱۵ سال اخیر در هیچ دوره ای از شهرداری تهران هیچ گونه دخل و تصرفی در این زمین صورت نگرفته گفت: بر اساس تصاویر هوایی که از سال ۷۵ تا سال ۹۲ در وب سایت رسمی شهرداری تهران(www. tehran. ir) قرار دارد، حتی یک اصله درخت هم در زمین مذکور وجود نداشته تا بخواهد قطع شود.

پشمچی زاده تصریح کرد: نکته بعدی که آقایان به آن اشاره دارند تغییر کاربری است اما همه می دانند که امروز در تغییر کاربری شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ باید رای صادر کنند و شهرداری تهران در این کمیسیون تنها یک رای دارد.

وی ادامه داد: در اواخر سال ۷۱ که قطع درختان این محدوده آغاز شد، اهالی منطقه در تاریخ ۱۹ اسفند ۷۱ نامه ای به شهردار وقت تهران جناب آقای مهندس کرباسچی نوشتند و از قطع درختان و فضای سبز اظهار نگرانی کردند که این موضوع از طریق رئیس دفتر آقای کرباسچی با شهردار وقت منطقه ۵ در نامه ای مطرح شد و شهردار وقت منطقه ۵ هم در تاریخ ۲۱ فروردین ۷۲ در نامه ای که اسنادش موجود است پاسخ داد که رای تغییر کاربری و قطع درختان از طریق کمیسیون ماده ۷ که زیر نظر معاون خدمات شهری شهرداری تهران فعالیت می کرده صادر شده است.

پشمچی زاده در ادامه به موضوع ساخت بوستان مادران در این نقطه اشاره کرد و گفت: این موضوع فقط در حد یک حرف بوده و هیچ گونه مصوبه، برنامه و بودجه و طرحی برای آن وجود نداشته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در برخی رسانه ها هم موضوع ساخت برج های تجاری در این زمین مطرح شده بود که این موضوع هم صحت ندارد و در این زمین که بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران مصوب کمیسیون ماده ۵ و مورد تایید شورای عالی شهرسازی و معماری دارای کاربری تجاری، اداری، خدمات مسکونی و مسکونی بوده و به هیچ عنوان کاربری فضای سبز ندارد و مالکیتش هم اکنون از آن شهرداری نیست ساخت مجتمع مسکونی، اداری و تجاری در ۳۹ درصد مساحت زمین با لحاظ فضای سبزعمومی و با تراکم کمتراز دو سوم حد مجاز با حداکثر ۱۱ طبقه در دستور کار قرار دارد.