به گزارش خبرآنلاین، بعد از آنکه نامه ۳۵ نفر از نویسندگان به رئیس جمهور در خصوص بنیاد شعر و ادبیات داستانی رسانه ای شد و برخی نویسندگان امضاکننده نامه نیز از متن و محتوا و لحن و گیرنده نامه اظهار بی اطلاعی کردند، حالا یک عضو هیئت امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی آب پاکی را روی دست دلواپسان داستانی ریخته و گفته است: در اساسنامه نگاه تفکیکی وجود دارد، اما تشکیلات و بودجه یکی است. وی این را هم تاکید کرده که در بنیاد دو معاونت در داستان و معاونت شعر معرفی می شود و معاونت شعر هم مباحثحوزه شعر را پیگیر می شود، مدیر عامل هم ناظر بر فعالیت هر دو بخش خواهد بود.
در واقع این نویسنده شناخته شده کشور، رایزنی های رسانه ای برای تغییر اسم بنیاد را کلا منتفی دانسته و به ابهامات پاسخ داده تا داستان نامه نگاری هفته قبل به طور کامل بایگانی شود.
ابراهیم حسن بیگی، عضو هیات امنای بنیاد شعر و ادبیات داستانی در گفت وگو بافارسپیرامون تکلیف بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و نامه جمعی از نویسندگان به رئیس جمهور اظهار داشت: بنیاد ادبیات داستانی به عنوان بنیاد می توانست به مسائل داستانی و ادبیات کشور سر و سامان دهد. آغاز فعالیت بنیاد ادبیات داستانی در دولت گذشته بود و در تغییرات مدیریتی به مرحله ای رسید که فعالیت هایش قابل قبول بود و شاهد اتفاقات خوبی در حوزه ادبیات داستانی بودیم. به گفته این نویسنده، مشکل بنیاد ادبیات داستانی با استعفای محمد حسنی مدیر عامل آن آغاز شد و در ادامه وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی به این نتیجه رسیدند که با توجه به فعالیت موفق بنیاد ادبیات داستانی، خاستگاه شعر را به نوعی دیگر تعریف کنند.
اهم اظهارات حسن بیگی را در ادامه می خوانید:
- در دوره گذشته شعر جایگاه خاصی پیدا نکرد، پس از اینکه بنیاد ادبیات داستانی به مسئولان ارشاد نشان داد که می تواند به بهبود وضعیت داستان کمک کند، از سوی دیگر باید تشکیلات دیگری برای شعر بوجود می آوردند تا سازمان و بودجه مستقل داشته باشد و امور بهبود یابد اما مسئولان ارشاد به این نتیجه رسیدند که به جای دو تشکیلات مستقل، شعر و داستان در یک ساختار تعریف شود.
- این تصمیم در حالی اتخاذ شد که برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تلفیق شعر و داستان کار درستی نیست و شعر نیز باید بنیاد مستقل داشته باشد اما سیاست ارشاد این نبود.
- ایجاد تمرکز و شاخ و برگ ندادن به بخش های اجرایی با توجه به نزدیکی نوع فعالیت های شعر و داستان که ادبیات را تشکیل می دهند موجبات تلفیق و تدوین اساسنامه جدید را به همراه داشت.
- در اساسنامه نگاه تفکیکی بوده، اما تشکیلات و بودجه یکی است. این بنیاد مدیر عاملی خواهد داشت و دو معاونت در امور داستان و معاونت شعر معرفی می شود که ادامه دهنده بنیاد ادبیات داستانی خواهد بود و معاونت شعر هم مباحثحوزه شعر را پیگیر می شود، مدیر عامل هم ناشر بر فعالیت ها خواهد بود. البته این تجربه را ذر سال های گذشته در حوزه هنری داشته ایم که بخش شعر و داستان فعالیت داشتند و بنده مدیر بخش داستان بودم.
- اساسنامه در هیات امنا به تصویب رسیده است، اما بحثاخیری که به مشکلات دامن می زند عدم معرفی مدیر عامل است، معاونت فرهنگی باید به زودی این فرد را معرفی کند و طبق اساسنامه این مهم بر عهده آقای صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد است، معاون فرهنگی باید فردی را به هیات امنا پیشنهاد کند و هیات درباره آن تصمیم بگیرند، اما مشکل اینجاست آقای صالحی به دلیل برگزاری نمایشگاه کتاب و درگیری های آن، این امر را به تاخیر انداخته است، ولی بزودی مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی معرفی می شود.
- هنگامی که آقای صالحی فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند جلسه تشکیل می شود، البته برخی اعضای هیات امنا هم می توانند به معاون فرهنگی مشاوره بدهند.
۶۰۶۰