الهه حسروی یگانه:خبر تفویض اختیار بررسی کتاب از سوی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به پنج استان قم، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان و اصفهان باعثشده که حالا استان های بیشتری متقاضی تفویض اختیار بررسی کتاب در حوزه جغرافیایی خود شوند. در این باره با امیرزاده گفت وگویی کرده ایم که می خوانید:
آقای امیرزاده طرح تفویض اختیار بررسی کتاب به استان ها ظاهرا با استقبال مواجه شده است.
بله، برای ما مهم است که فرآیند صدور مجوز چاپ کتاب کند نشود. با این طرح در چرخه نشر کشور هم اتفاقات خوب و خوشایندی می افتد و در عین حال به خود ما هم در معاونت فرهنگی سرعت عمل بیشتری می بخشد تا بتوانیم با سرعت بیشتری کتاب ها را کارشناسی کنیم.
علت شکل گیری این طرح چه بود؟
ببینید ما از گذشته مشکلات بسیاری در حوزه چاپ کتاب های ناشران شهرستانی داشتیم. مثلا استان هایی که دور از مرکز و تهران بودند همواره با مشکل رفت و آمد روبرو بودند و مولفین و ناشران شهرستانی برای گرفتن مجوز کتاب باید بارها به تهران می آمدند. رفت و آمدی که بسیار برای شان هزینه بر بود و به معطل شدن کتاب ها تا زمان تصمیم گیری در اداره کتاب منجر می شد. این وضعیت جوی از نارضایتی به وجود آورده بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد چنین طرحی اجرایی شود.
ملاک انتخاب استان ها به چه صورتی بود؟
در این طرح استان ها از نظر امکانات شناسایی شدند و در نهایت پنج قطب صنعت نشر کشور شناسایی شدند. البته این را هم بگویم که بعد از این اتفاق، ما شاهد درخواست های مکرر استان های دیگر برای شرکت در این طرح هستیم و دیدیم که می توانیم این طرح را به استان های دیگر هم تعمیم دهیم. در جلساتی که با مدیران کل استان ها داشتیم زمینه تفویض صدور مجوز قبل از چاپ کتاب را اعلام کردیم و ۶ استان دیگر برای گرفتن این مسئولیت اعلام آمادگی کردند.
یعنی هر استانی که متقاضی باشد می تواند در این طرح همکاری کند؟
از نظر معاونت فرهنگی هیچ منعی برای گسترش این طرح و در اختیار گذاشتن این وظیفه نظارتی وجود ندارد مشروط بر این که زیرساخت لازم را داشته باشند.
و آن زیرساخت چیست؟
داشتن کارشناسان متخصص در حوزه بررسی کتاب. اگر استان ها به این ظرفیت دست پیدا کنند، این طرح شامل حال شان می شود و با توجه به این که هیات نظارت بر چاپ کتاب هم شکل گرفته است، بخش عمده ای از دغدغه ها حل خواهد شد.
آن استان هایی که به این طرح اضافه شدند چه استان هایی هستند؟
استان خوزستان، فارس، مازندران، یزد و همدان.
و کارشناسان این استان ها هم بر اساس همان معیار و ضوابط کارشناسان اداره کتاب وزارت ارشاد عمل می کنند؟
بله، معیار و ضوابط همان است. در واقع فصل الخطاب ما ضوابط نشری است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین و تعیین شده و همچنین بر اساس آیین نامه مرتبط با صدور مجوز کتاب رفتار می کنیم. این آیین نامه، آیین نامه واحدی ست و به همین دلیل نوع مجوزمان با تهران هیچ فرقی نمی کند.
آقای امیرزاده، با توجه به صحبت هایی مبنی بر سپردن ممیزی به ناشران و تشکل های نشر این طرح چه در مرحله ای قرار دارد؟
همان طور که می دانید این موضوع در حد طرح مساله است. جلساتی در این زمینه برگزار شده و همچنان هم ادامه دارد. اما این موضوع چون یک پدیده نوظهور است قطعا باید با شناخت لازم و مطالعه بیشتر و با هماهنگی آیین نامه های مربوطه به آن عمل کرد. فعلا در حد طرح مساله ست و مقدماتی دارد که باید بررسی شود. اجرایی شدن منوط به سه ضلعی ست که در این ماجرا درگیر هستند. نخست هیات نظارت بر نشر کشور، دوم کارشناس هایی که باید در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت شوند و سوم تشکل های نشر. تنها پس از بررسی ها و تحقیقات بسیار می توان درباره اجرایی شدن این طرح نظر داد.
۵۷۲۴۴