۱۷هزار و ۱۳۵ کاربر در نظر سنجی خبرآنلاین شرکت کردند و ۹۰.۲ درصد آن ها در پاسخ به این پرسش که «رفتار صدا و سیما با دولت را منصفانه و بی طرفانه می دانید؟» گزینه خیر را انتخاب کردند.
۹.۸ درصد کاربران هم به گزینه بلی رای دادند.
۵۷۵۷