وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برخی شبکه های ماهواره ای با رویکرد شیعی، به جای تولید برنامه های جذاب دینی، درپی پخش برنامه های سینه زنی و روضه خوانی هستند.
علی جنتی در حاشیه هفتمین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در جمع خبرنگاران با انتقاد از تولیدات برخی از شبکه های شیعی در ماهواره ها گفت: هر چند که برنامه های مداحی در جای خودش لازم است اما اینکه یک شبکه ۲۴ ساعته، ۱۸ ساعتش را به این نوع مطالب اختصاص دهیم طبیعتا جذابیتش را از دست می دهد.
او گفت: معتقدم باید از لحاظ مادی به این شبکه ها کمک شود تا آنان بتوانند رسالتی را که برعهده گرفته اند، به نحو احسن انجام بدهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد هفتمین مجمع عمومی اتحادیه اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی گفت: این اجلاس ها می تواند به همبستگی، همفکری و تبادل نظر بین اعضای اجلاس کمک کنند.
جنتی ادامه داد: همچنین این اجلاس ها سبب استفاده از تجربیاتی که هر کدام از اصحاب رسانه ها در کشورهایشان دارند؛ می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تبادل در نوع آموزش ها از جمله دیگر مزایای یک کار جمعی همچون این اتحادیه است.
جنتی گفت: اگر بپذیریم رسانه ها تاثیر مستقیمی بر مخاطبان دارند، طبیعتا هر کدام از رسانه ها در هر کشوری می توانند بر افکار عمومی آن کشورها تاثیر گذاشته و نهایتا در دولت ها نیز اثرگذار باشند بنابراین تشکیل این اتحادیه اقدام مبارکی است.

۲۳۲۳۱