به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی صبح دوشنبه به صورت سرزده در سازمان میراثفرهنگی حضور یافت. در این بازدید به علت حضور رئیس جمهور بخش هایی از سازمان که محل رفت و آمد کارکنان بود بسته شد و رئیس جمهور توانست به دفتر ریاست رفته و از نمایشگاه جانبی این سازمان دیدن کند.

در این نمایشگاه فرشهایی که هنرمندان کاشانی بافنده بودند تاآنها را به ستاد عتبات عالیات برای مفروش کردن حرمین شریفین هدیه کنند در معرض دید رئیس جمهور قرار داده شد.

در این برنامه سلطانی فر رئیس سازمان میراثفرهنگی به رئیس جمهور گفت که ۸۰ درصد نیروهای این سازمان غیر متخصص هستند.

همچنین عملکرد این سازمان را برای روحانی تشریح کرده بود.

مسعود سلطانی فر در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد بازدید رئیس جمهور گفت: در جریان این دیدار گزارشی مطلوب درباره عملکرد بخش های مختلف سازمان ارائه شد. ایشان نیز عنایتی به همه بخش های سازمان داشتند و از تمام برنامه های ما حمایت کردند. ما هم مسائلی که در پیش رو داریم را برای ایشان توضیح دادیم.

سلطانی فر هرچند ارائه گزارش مطلوب به رئیس جمهور را مهمترین اتقاق بازدید امروز عنوان کرد. اما اقدام او در اهدا یک خشت دست ساز از محوطه تپه ازبکی به عنوان نخستین خشت دست ساز بشر به رئیس جمهور در میان دوستداران میراثفرهنگی سوال برانگیز بوده است.