به گزارش خبرنگار مهر بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، سردار حسین اشتری رئیس پلیس اطلاعات امنیت کشور جانشین سردار احمدرضا رادن در سمت جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور شد و مراسم تودیع و معارفه قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. این در حالی است که طبق اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار مهر، قرار است سردار رادان همچنان در نیروی انتظامی به خدمتش ادامه دهد.

همچنین روسای برخی از پلیس های تخصصی از جمله یگان ویژه و مرزبانی به زودی تغییر می کنند. بر اساس آخرین شنیده ها قرار است برخی از فرماندهان انتظامی استانهای بزرگ تغییر یا جابجا شوند.