معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کرمان گفت: کارگاه دادرسی اطفال و نوجوانان با حضور نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) و با هدف آشنایی قضات و دست اندرکاران مرتبط با حقوق کودکان با موازین دادرسی بین المللی برگزار خواهد شد.

مسعود امیرمیجانی در گفت وگو با ایسنا، مراسم افتتاحیه روز شنبه - ۲۷ اردیبهشت ماه - با حضور نماینده یونیسف در ایران و مقامات قضایی دادگستری استان و تنی چند از مسئولان قضایی کشور در هتل جهانگردی کرمان آغاز خواهد شد.

این مقام قضایی با بیان اینکه کارگاه به مدت سه روز در کرمان برگزار می شود، افزود: طی اجرای کارگاه اساتید صاحب نام کشور در حوزه حقوق کودک سخنرانی خواهند کرد و مباحثی از جمله تغییر قوانین داخلی مطابق با هنجارهای بین المللی به بحثگذاشته خواهد شد.

وی اظهار کرد: این کارگاه با شرکت تعدادی از قضات سراسر استان و تعدادی از وکلای دادگستری و مددکاران بهزیستی و سازمان زندان ها برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) برنامه ای تحت عنوان پروژه عدالت در سراسر جهان در دستور کار دارد و متعهد شده با برگزاری دوره های آموزشی از کودکان معارض قانون حمایت کند، گفت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در این راستا مبادرت به امضای توافقنامه همکاری ۵ ساله با دفتر نمایندگی یونیسف در ایران کرده است.