شهیندخت مولاوردیاظهار داشت: یکی از رویکردهای ویژه دولت یازدهم توجه به سازمان های مردم نهاد است. معاونت زنان نیز در سیاست و برنامه‌ریزی‌های خود این موضوع را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده تا شاهد فعالیت دوباره سمن‌های حوزه زنان به منظور تاثیرگذاری بیشتر در جامعه باشیم.

وی افزود: سیاست‌های حمایتی و اختصاص اعتبار لازم برای اجرای طرح های پیشنهادی نهایی شده است که پس از تایید رئیس جمهور این سیاست ها اعلام می‌شود.

مولاوردی تصریح کرد: در سفرهای استانی نیز از فعالان حوزه زن خواسته‌ایم تا مشارکت حداکثری در سازمان‌های مردم نهاد را در حوزه زنان داشته و اقدامات مناسب را برای احیای سازمان‌های مردم نهاد زنان انجام دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران سازمان‌های مردم نهاد انگیزه های خود را برای فعالیت از دست داده اند، درباره حمایت‌های مالی از این سازمان‌ها گفت: این سازمان ها باید طرح ها و پروژه های خود را به ما پیشنهاد دهند و در صورتیکه برنامه ها همسو با سیاست های تعریف شده باشد حمایت لازم انجام می شود، ضمن آنکه در اسفند ماه نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای حمایت از سازمان‌های غیردولتی اختصاص داده شد که این حمایتها به صورت شفاف در صورت نیاز اعلام می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در موضوع اعلام سیاستهای حمایتی همچنین تعریف ما نهایی و پس از تایید رئیس جمهور اعلام می شود.

تاکید بر مشاغل خانگی در تدوین بسته اجرایی اشتغال

مولاوردی درباره اقدامات معاونت برای تدوین بسته اجرایی اشتغال در حوزه زنان نیز گفت: یکی از محورهایی که در قانون ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه به عنوان وظایف ما قلمداد شده است ساماندهی وضعیت اقتصادی معیشتی با اولویت مشاغل خانگی است. تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر انجام فعالیت ویژه توسط دستگاهها به ما داده نشده است، اما ما از دولت خواسته ایم که همزمان با تدوین بسته های اجرایی اشتغال تاکید ویژه ای بر توسعه مشاغل خانگی و صنایع خورد برای زنان داشته باشند.