ملت ایران: مطابق بررسی ها میانگین سنی دختران بین ۱۲ تا ۲۵ سال تخمین زده شده و در تابستان آمار این زنان افزایش می یابد و کمترین میزان فحشا در اسفند ماه است.

دکتر " امان الله قرایی مقدم "، جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: در ایران این پدیده در حال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به ۱۰ سال کاهش یافته و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند بیشترین تعداد آنها را تشکیل می دهند.

این آسیب شناس در تبیین علل شیوع فحشا در کشور می گوید: مهمترین عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامین مایحتاج اولیه زندگی شان است. طلاق و نابسامانیهای خانوادگی، افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت، بی سوادی و ناآگاهی و اعتیاد از جمله عوامل افزایش پدیده فحشا است. زنان به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و عدم تکوین شخصیت و تلقین پذیری در این زمینه آسیب پذیر تر هستند. همچنین پدیده زنان خیابانی زاییده فرار دختران و زنان از خانواده است و عمده ترین عامل فرار زنان و دختران به نابسامانی های زندگی و خانوادگی باز می گردد و این نابسامانی فقط نابسامانی اقتصادی نیست.

امان الله قرایی مقدم همچنین ضعیف شدن ارزش های دینی در میان برخی قشرهای جامعه کمرنگ شدن ارزش های دینی یکی از عوامل گسترش فحشاء در جامعه است. دین یکی از عوامل مهم جلوگیری کننده از انحرافات اجتماعی است. وقتی ارزش های دینی و هنجارها در جامعه ضعیف شود، جامعه دچار بی بند و باری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وجود زنان خیابانی معلول یک عامل نیست یادآور شد: طلاق از عوامل مهم به وجود آورنده زنان خیابانی است. آمار نشان می دهد از هر شش ازدواج یکی منجر به طلاق شود و این خود باعثقطع درآمد زن و بی سر و سامان شدن و هموار شدن مسیر وی درفساد خواهد شد. همچنین بیکاری و اعتیاد را می توان از دلایل گسترش آمار طلاق دانست.

وی یادآور شد: بحثزنان خیابانی منحصر به زمان و مکان خاصی نیست. اما دسترسی به آمار آسیب ها و معضلات اجتماعی علاوه بر اینکه به افزایش اطلاعات مردمی و تقویت نهادهای پیشگیری کننده از معضلات منجر می شود بلکه خانواده ها را به چالش روش های تربیتی در پیش گرفته وادار می سازد تا به درستی این روش ها و نادرستی آن آگاه شوند. مشاوران نیز در این راستا توسط نهادهای دولتی تقویت خواهند شد مخفی کردن شمار زنان خیابانی به افزایش روز افزون این رقم بیافزاید.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: یک نهاد در کشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکلات زنان خیابانی بپردازد. در نتیجه هیچ آمار قابل استنادی برای حل این مشکل نیز وجود ندارد. در حالی که پدیده زنان خیابانی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است، اما آمار رسمی برای وجود ندارد و همین موضوع باعثطرح آمارهای غیر واقعی و مبالغه آمیز توسط برخی کارشناسان می شود. از این رو به دلیل نبود آمار دقیق بیشتر طرح های ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی نیز درباره ساماندهی زنان خیابانی به دلیل عدم پذیرش جامعه و مسئولان با شکست رو به رو شده است و در این رابطه تنها فرهنگ سازی است که می تواند کمک کننده باشد.

قرایی مقدم در ادامه یادآور شد: زنان خیابانی که با عنوان زنان پرخطر جنسی نیز از آنها یاد می شود می توانند به شیوع بیماری های آمیزشی و ایدز کمک کند. باید با همکاری آموزش و پرورش به دختران آموزش داد که چگونه خود را در برابر آسیبها و خطرهای اجتماعی مصون دارند. دختر بودن در جامعه ما یک ارزش محسوب می ‏شود و نباید با بی توجهی و سهل انگاری ارزش زنان و دختران جامعه پایین بیاید.

وی، در خصوص جلوگیری از رشد و گسترش فحشاء، گفت: برای جلوگیری از گسترش فحشاء باید شغل تولید کنیم هیچ زنی راضی نیست تن به خودفروشی دهد، مگر این که مجبور باشد.