یکی از این کارگران می گوید: همه مدارکم آماده است اما هیچ مرکزی از من ثبت نام نمی کند و مسئولین می گویند که فعلا سهمیه ای برای بیمه وجود ندارد، من از پارسال منتظر بودم که برای بیمه اقدام کنم و فکر می کردم اگر مدارکم کامل بشود می توانم با پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه ای تأمین اجتماعی استفاده کنم اما متأسفانه مدام به ما می گویند که باید منتظر باشیم و هیچ راهی برای بیمه شدن پیش پایمان نمی گذارند. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهور، در مراسم جشن بزرگ کارگری با تأکید بر ضرورت توجه به پوشش بیمه ای تمامی کارگران ازجمله کارگران فصلی و ساختمانی و تأکید بر توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفته که کشور ما زمانی آباد و سربلند خواهد بود که کارگران عزیز، با نشاط و بدون دغدغه در تمامی صحنه ها مشغول کار و فعالیت باشند.

توضیح وزیر در مجلس

بیمه کارگران ساختمانی به یکی از پرسش های نمایندگان مجلس از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد و علی ربیعی برای پاسخ دادن به این پرسش هفته گذشته راهی مجلس شد. محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان درباره حضور ربیعی در مجلس می گوید: وزیر توضیح داد که کارگران ساختمانی در حال حاضر نیز با پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما بیمه می شوند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، آنچه نمایندگان مجلس را نگران کرده بود حذف بودجه مخصوص بیمه کارگران ساختمانی در قانون بودجه سال ۹۳بود که در این باره نمایندگان مجلس اعلام کردند چنانچه دولت لایحه اصلاح بودجه امسال را در این مورد به مجلس ارائه بدهد این آمادگی در مجلس وجود دارد که نمایندگان لایحه دولت را تصویب کنند. در واقع نمایندگان اعلام کردند که نسبت به بیمه نبودن کارگران نگرانند و از دولت خواسته شد تا این مشکل را برطرف کند.

حق بیمه از پروانه ساختمانی

از ابتدای امسال بیمه کارگران ساختمانی به حالت سابق بازگشته و از این پس حق بیمه سهم کارفرمایی از محل صدور پروانه ساختمانی تأمین می شود. محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر می گوید: براساس قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف بود که ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی را به نوعی بیمه کند که سهم بیمه کارفرمایی را دولت پرداخت کند، این کار تا پایان پارسال انجام شد و از ابتدای امسال سهم بیمه کارفرمایی می بایست از محل صدور پروانه ساختمانی پرداخت شود. او تأکید کرده که کارگرانی که در فهرست ۸۰۰هزار نفره قرار دارند همچنان تحت پوشش بیمه باقی خواهند ماند و در مراجعه به شعب تأمین اجتماعی فقط می بایست حق بیمه سهم کارگر را پرداخت کنند اما افزایش این تعداد بستگی به تصمیم دولت خواهد داشت.

انتظاری که تولیدشده

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۸۶در مجلس به تصویب رسید و به موجب آن کارگران ساختمانی با دردست داشتن کارت مهارت حرفه ای و پرداخت ۷درصد از حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شدند. حق بیمه سهم کارفرما هنگام صدور پروانه ساختمانی به ازای مساحت ساختمانی دریافت و به حساب تأمین اجتماعی واریز می شد اما در سال ۹۲ماده واحده ای در قانون بودجه این سال درنظر گرفته شد که به موجب آن سازمان دهیاری ها و شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده سهم کارفرمایی بیمه این کارگران را پرداخت کنند. با پایان یافتن سال۹۲ تعداد ۸۰۰هزار کارگر توانستند با این مصوبه بیمه شوند و از ابتدای ۹۳نیز حق بیمه سهم کارفرمایی از محل صدور پروانه ساختمان درنظر گرفته شده است. جالب اینجاست که اکنون با آنکه کارفرمایان حق بیمه را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می کنند اما به دلیل آنکه در قانون برای پرداخت حق بیمه توسط کارگر پیش بینی نشده بیمه کارگران ساختمانی متوقف مانده است.