به گزارشملت ایرانبه نقل ازافکارنیوز، از ابتدای طرح نوروزی امسال که از ۲۵ اسفند سال گذشته آغاز شده تاکنون در تعداد فقره تصادف فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد کاهش داشته ایم.

وی افزود: در تعداد فوت شدگان در صحنه تصادف نسبت به سال گذشته نیز ۵۶ درصد کاهش داشته ایم که این موفقیت حاصل حضور پررنگ پلیس در تمام محورهای مواصلاتی لرستان و استفاده از تمام توان نیروهای خودروی این نیرو بوده است.

رئیس پلیس راه لرستان گفت: ۶۰ تیم پلیسی به طور شبانه روز به صورت محسوس و نامحسوس انجام وظیفه می کنند و بحثترافیکی محورهای لرستان را زیر نظر دارند.

وی با تقدیر و تشکر از فرمانده نیروی انتظامی لرستان اظهار داشت: تدابیر فرمانده نیروی انتظامی لرستان و جانشین وی، استفاده از خودروهای سایر ادارات دولتی در امر گشت های نامحسوس بعثکاهش تلفات فوتی در تصادفات امسال شده است.

رئیس پلیس راه لرستان گفت: در روز ۱۳ فروردین تمام نیروهای پلیس راه در حالت آماده باش کامل هستند و بحثترافیکی محورهای لرستان را کنترل می کنند.