ملت ایران: پاپ جدید بر لزوم زندگی مسالمت آمیز مسلمانان و مسیحیان در کنار یکدیگر تاکید کرد.

پاپ جدید که لقب " فرانسیس " را برای خود انتخاب کرده در آیین راه صلیب که به صلیب کشیدن عیسی مسیح در رم را به تصویر می کشد، گفت: نشانه هایی برای زندگی مسالمت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در کنار یکدیگر وجود دارد.

اظهارات پاپ جدید در این باره که مسلمانان برادران ما هستند، مورد استقبال حضار قرار گرفت. پاپ فرانسیس در ادامه با تشکر از فعالیت جوانان لبنانی در برگزاری این مراسم به سفر " بندیکت شانزدهم " به لبنان در سپتامبر ۲۰۱۲ اشاره کرد و گفت: در این سفر شاهد اتحاد جامعه مسیحیت با برادران مسلمان بودیم که خبر خوشی برای مردم خاورمیانه و جهانیان است.