ملت ایران: سرهنگ سلبی گفت: در استان البرز محور کرج – چالوس از میدان امیر کبیر تا تونل شماره ۵و از سیاه بیشه تا پل زنگوله، محور هراز از آبعلی تا امامزاده هاشم و استان گیلان محور رشت – قزوین در محدوده منجیل رودبارترافیک نیمه سنگین است.

وی بیان کرد: دراستان قزوین محورهای قزوین – کرج، قزوین – زنجان وقزوین – رشت ترافیک نیمه سنگین است.