حسن محرابی اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرداخت بخشی از هزینه های اعزام خبرنگاران به مسابقات جام جهانی را متقبل شده است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی افزود: هدف از این کار حمایت از حضور رسانه ها و خبرنگاران ایرانی در عرصه های جهانی است.

وی ادامه داد: با توجه به آن که مطابق اعلام فدراسیون هزینه اعزام هر خبرنگار به مسابقات جام جهانی حدود چهل میلیون تومان برآورد شده است، توافق کرده ایم چنانچه دوازده میلیون و پانصد هزار تومان از این هزینه را خود رسانه تأمین کند، دوازده میلیون و پانصد هزار تومان را وزارت ارشاد تقبل می کند و الباقی را فدراسیون تأمین خواهد کرد که امروز با رسانه های این عزیزان مکاتبه شد و این موضوع اعلام شد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی همچنین گفت اسامی خبرنگاران اعزامی را فدراسیون فوتبال در اختیار ما گذاشته است.

برای مشاهده اسامی خبرنگارانی که برای ویزای آنان اقدام شده است اینجا کلیک کنید.