فرمانده انتظامی استان فارس از آغاز ثبت نام پلیس افتخاری در شیراز خبرداد.
سیروس سجادیان در خصوص راه اندازی پلیس افتخاری گفت: ثبت نام از متقاضیان از ۱۵ اردیبشهت ماه در مرکز گزینش آغاز می شود. علاقمندان فرمهای عضویت در پلیس افتخاری را در مرکز گزینش تکمیل کنند.
فرمانده انتظامی استان فارس پلیس افتخاری را یک ظرفیتی اجتماعی دانست و گفت: این ظرفیت اجتماعی می تواند در ابعاد و بخهشای مختلف از قبیل مسائل فرهنگی، اطلاع رسانی و… کمک موثری برای پلیس باشد.
به گفته سردار سجادیان مشارکت اجتماعی یکی از موضوعات مورد نظر پلیس است که در این طرح پیگیری می شود.
سجادیان گفت: پلیس افتخاری در دو سطح راه اندازی می شود که سطح یک در حوزه عملیاتی و سطح دو در حوزه های امر به معروف و نهی از منکر است.
او گفت: پلیس های افتخاری تحت پوشش بیمه عمر و بیمه درمان قرار می گیرند البته این افراد حقوق دریافت نمی کنند اما برخی از امکانات و مزایا برای آنها در نظر گرفته می شود.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در این خصوص به منظور آشنایی با وظایف محوله دوره های آموزشی برای علاقه مندان در نظر گرفته شده که افراد در این دوره های آموزشی شرکت می کنند.