ملت ایران: مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست از کشف و ضبط ۹ حلقه مار پیتون خبر داد و گفت: برای افراد متخلف علاوه بر در نظر گرفتن جریمه، پرونده قضایی نیز تشکیل می شود.

به گزارش فارس، علیرضا مزینانی با اشاره به کشف و ضبط ۹حلقه مار پیتون از افراد متخلف، اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با پیگیری های خود موفق به کشف و ضبط این تعداد مار شدند که در اختیار افراد متخلف بود.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این محموله در محدوده تهران - البرز، کرج کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه پایش ها برای جلوگیری از فروش غیرمجاز گونه های جانوری همچنان ادامه دارد، گفت: افزایش کنترل و نظارت در مناطق مختلف کشور به خصوص در میدان تره بار تهران موجب شد تا در سال جاری شاهد کاهش چشمگیر میزان خرید و فروش گونه های جانوری در کشور باشیم.

برخی از افراد سود جود در سال های گذشته به همراه فروش ماهی های قرمز شب عید اقدام به فروش سمندر و مار آبی نیز می کردند اما بر اثر افزایش پایش ها خوشبختانه امسال این امر با روند نزولی همراه شده است.

مزینانی با بیان اینکه کنترل ها به شکل محسوس و نامحسوس ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در صورت برخورد با افراد متخلف علاوه بر اعمال جریمه نقدی برای متخلفین پرونده قضایی نیز تشکیل می شود.