به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، دانشگاه های علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کاشان از جمله دانشگاه هایی بودند که در سال ۹۱ برترین های آموزش عالی را به خود اختصاص دادند. شرح افتخاراتی که این دانشگاهها کسب کرده اند در زیر آمده است.

دانشگاه علامه رتبه برتر در اجرای سیاست اسلامی شدن دانشگاه ها
دانشگاه علامه طباطبایی در سال گذشته در راستای اجرای سیاست های وزارت علوم، در خصوص اسلامی شدن دانشگاه ها، رتبه برتر را در میان دانشگاه های کشور از آن خود کرد.

انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه شریف به عنوان برترین مرکز
مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف، برای پنجمین سال متوالی از سوی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم موفق به کسب عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری شد.

دانشگاه کاشان برتر درجذب خیرین پژوهشی
دانشگاه کاشان نیز در توسعه فضاهای آموزشی در جذب خیرین پیشتاز بود این دانشگاه همچنین در جذب خیرین در عرصه پژوهش و فناوری نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

دانشگاه تهران رتبه نخست در جذب هیات علمی
دانشگاه تهران با جذب ۹۶۲ نفر عضو هیات علمی در سال گذشته رتبه نخست جذب هیات علمی را به خود اختصاص داد.

دانشگاه ارومیه رتبه برتر پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد مخدر
وزارت علوم در سال جاری برای مبارزه با مصرف مواد مخدر تلاش بسیاری کرد و از این رو پس از بررسی و ارزیابی دانشگاههای فعال در این زمینه، دانشگاه ارومیه را به عنوان دانشگاه برتر در عرصه پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد مخدر برگزیده اعلام کرد.

دانشگاه فردوسی مشهد، محقق اردبیلی و هنراسلامی تبریز و سلمان فارسی دانشگاه های برتر فرهنگی
در سال ۹۱ در گروه دانشگاه های شماره یک(دانشگاه های بسیار بزرگ) دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه برگزیده، در گروه دانشگاه های شماره دو(دانشگاه های بزرگ) دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشکده برگزیده در گروه دانشگاه های سه و چهار به ترتیب دانشگاه های هنر اسلامی تبریز و سلمان فارسی دانشگاه های برگزیده فرهنگی معرفی شدند.

روسای دانشگاه های علوم و فنون دریایی خرمشهر و حکیم سبزواری روسای برتر فرهنگی
همچنین مسعود صدری نسب رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان رئیس برگزیده و عباس محمدیان رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان رئیس قابل تقدیر از نظر حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه علامه رئیس برگزیده مجری سیاست های فرهنگی
حجت الاسلام سید صدر الدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان رئیس برگزیده از نظر اجرای سیاست های فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

معاونان فرهنگی و اجتماعی برگزیده سال ۹۱
علیرضا مخبر دزفولی از دانشگاه شهید چمران اهواز، فرزاد جهان بین از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، محمدرضا خدایی از دانشگاه لرستان و محمد رهنما از دانشگاه زابل نیز به عنوان معاونان فرهنگی و اجتماعی برگزیده دانشگاه ها در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ انتخاب شدند.

دانشگاه تهران رتبه برتر در دانشگاه های سراسری
در یک رتبه بندی جهانی، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۱۷۰ در صدر ۲۳ دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه برتر در بین دانشگاه های پزشکی
همچنین در یک رتبه بندی دیگر دانشگاه های جهان و ایران، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران در بین دانشگاه های علوم پزشکی رتبه برتر را کسب کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی رتبه نخست تولید علم کشور را کسب کرد
طبق آمارهایی که از پایگاه استنادی اسکوپوس در سال گذشته استخراج شد، دانشگاه آزاد با تولید ۶۱۷۸ مقاله در سال ۹۱ در رتبه نخست و دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید ۲۳۷۷ مقاله و دانشگاه تهران با تولید ۲۳۲۸ مقاله در رتبه های دوم تا سوم قرار گرفتند.