ملت ایران: سرهنگ البرزی جانشین پلیس راه کشور گفت: طبق آخرین گزارشات رسیده از مراکز پلیس راه کشور و همچنین دوربین های مرکز کنترل ترافیک جاده ای، ترافیک سنگین و نیمه سنگین از برخی از محورها گزارش شده است.

سرهنگ البرزی در ادامه افزود: آزاد راه تهران - کرج از محدوده مجتمع آفتاب تا پل حصارک دارای ترافیک سنگین است و همچنین جاده کرج چالوس مسیر جنوب به شمال، جاده هراز محدوده امامزاده هاشم و پلور به سمت آمل ترافیک نیمه سنگین اعلام شده است.

وی در ادامه گفت: در محورهای کرج - قزوین، رشت - قزوین، قزوین - زنجان، قزوین - بوئین زهرا و ورودی های شهر اصفهان و مشهد ترافیک نیمه سنگین مشاهده می شود.