شورای شهر تهران پیشنهاد دوفوریتی افزایش مجدد ۱۰ درصدی نرخ کرایه ها را رد کرد. عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر گفت: از ۱۵ اردیبهشت ماه به کرایه تاکسی ۲۵ درصد، اتوبوس ۲۰ درصد، و مترو ۱۵ درصد افزوده می شود.
ابوالفضل قناعتی در گفت و گویی با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: پیشنهاد دو فوریتی افزایش مجدد میانگین ۱۰ درصدی برای نرخ کرایه ها امروز از طرف شهرداری به شورای شهر تهران ارائه شد که این موضوع مورد قبول برای طرح در جلسه تشخیص داده نشد.
البته شهرداری قرار است با انجام کار کارشناسی در موردافزایش نرخ کرایه هاو مشکلات پیرامون آن اصلاحیه ای را به شورای شهر ارائه کند.