مهندس احد وظیفه گفت: در روز پنجشنبه نواحی شرق، شمال شرق و شمال در گستره بارش قرار دارند و از اواخر وقت این روز بارش در این مناطق پایان می یابد. او با بیان این که روز جمعه دریای خزر مواج است گفت: در روز جمعه احتمال وقوع بارش های پراکنده در بعدازظهر در شمال غرب، شمال شرق، شمال و جنوب شرق وجود دارد.

مدیرپیش بینی و هشدار سریعسازمان هواشناسیکشور به وضع هوای تهران اشاره کرد و گفت: آسمان تهران در روز پنجشنبه کمی ابری در پاره ای نقاط با وزش باد و رشد ابر در ارتفاعات خواهد بود که حداقل و حداکثر دما در این روز به ۱۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد. همچنین در روز جمعه آسمان پایتخت صاف در پاره ای نقاط با وزش باد پیش بینی شده است که حداقل و حداکثر دما در این روز به ۱۷ و ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.