مرکز اطلاعات و کنترل ترافیکپلیس راهوراعلام کرد کهمحور هرازمحدوده تونل مشاء در استان های تهران و مازندران از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۹۳/۲ / ۲ به منظور انجام عملیات نصب سیستم تقویت کننده تلفن همراه مسدود می شود.

بر اساس این اعلام در زمان انسداد تردد وسایل نقلیه از جاده قدیم هراز(امام زاده هاشم) انجام خواهد گرفت.

همچنین مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵(۱۰ خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور(جوی و ترافیکی) و یا امدادرسانی احتمالی به همه هموطنان است.