به گزارش ملت ایران به نقل ازمهر، محمدرضا توکلی در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر در شهر هشتگرد، اظهار داشت: افزایش قیمت در تمامی پروژه هایمسکن مهروجود دارد که با توجه به تورم سال گذشته اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت در هرپروژه متفاوت است، گفت: براساس مصوبه اعلام شده هرپروژه بنابر پیشرفت فیزیکی افزایش قیمت دارد که در شهر هشتگرد این افزایش قیمت از متری ۶ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان در نوسان است.

مدیرعامل شهر جدید هشتگرد تصریح کرد: افزایش قیمت شامل پروژه های تکمیل شده نمی شود اما مابقی پروژه ها در هرمرحله ای که هستندافزایش قیمتدارند و برای تکمیل آنها باید متقاضیان سهم آورده خود را بپردازند.

توکلی باتاکید بر اینکه متقاضیان باید با سرعت بیشتری آورده خود را بپردازند، بیان کرد: متقاضیانی که آورده کمی را تاکنون پرداخت کرده اند پس از بررسی از سامانه حذف می شوند و افراد ذخیره جایگزین آنها خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هشتگرد تنها شهری است که هنوز ثبت نام مسکن مهر در آن انجام می شود، گفت: برای ۵۰ هزار مسکن مهر از بانک اعتبار گرفته شده است بنابراین این تعداد مسکن مهر در هشتگرد ساخته می شود بنابراین با ثبت نام افراد جدید بازهم مسکن مهر ساخته خواهد شد.

مدیرعامل شهرجدید هشتگرد افزود: این اعتبار در اختیار انبوه سازان قرار می گیرد تا ساخت و ساز مسکن مهر را انجام دهند بنابراین متقاضیانی که آورده خود را تکمیل نکنند از سامانه حذف شده و متقاضیان ذخیره جایگزین می شود.