به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: محققان دانشگاه ETH در زوریخ، فیلم مخصوصی تولید کرده اند که باعثایجاد یک واکنش شدید در زمان تلاش سارقان برای باز کردندستگاه خودپردازمی شود.

این فیلم یا سطح دفاع شخصی متشکل از چند لایه ساندویچ مانند پلاستیک است که در صورت تخریب شدن، فوم داغی را به صورت فرد مهاجم می پاشد.

محققان از فیلم های پلاستیکی با ساختار لانه زنبوری برای ساخت این سطح دفاعی استفاده کرده اند؛ فضاهای توخالی با دو ماده شیمیایی پراکسید هیدروژن و دی اکسید منگنز پر می شود.

دو فیلم مجزا بوسیله یک لایه از هم جدا می شوند؛ با از بین رفتن لایه بالایی، پراکسید هیدروژن و دی اکسید منگنز با هم مخلوط شده و بخار آب، اکسیژن و حرارت تولید می شود که دمای این فوم بالغ بر ۸۰ درجه سانتیگراد است.

مکانیزم دفاعی فوم داغ برای امنیت دستگاه های خودپرداز(ATM) یا ماشین های حمل پول کاربرد دارد.

محققان همچنین رنگ تهیه شده از نانوذرات را به این ترکیب افزوده اند که در صورت آسیب دیدن فیلم، فوم و رنگ پاشیده شده و استفاده از پول ها غیرممکن می شود.

نتایج این دستاورد در مجله Materials Chemistry منتشر شده است.