درباره اینتفاهم نامه همکاری، باقر لاریجانی، قائم مقام رییس دانشگاه آزاد در امور پزشکی در بخشی از یک گفتگوی بلند به خبرآنلاین گفت: «آقایدکتر سمیعیاز آلمان آمد و با ایشان قراردادی را بستیم تا بتوانیم واحد مجازی اروپایی علوم پزشکی دانشگاه آزاد را افتتاح کنیم. در حال انتخاب اساتید برجسته اروپایی برای بورد تخصصی دانشگاه هستیم. این مسیر پیش می رود. هدف هم این است که با کمک این بورد تخصصی واحدهای علوم پزشکی داخلی ما بتوانند مدارکشان را با جاهای دیگر دنیا مشترک کنند. و این ارتقای بسیار بزرگی در مجموعه دانشگاه آزاد است.»
او گفت: «همچنین درحال بستن قراردادهایی هستیم با دانشگاه های دیگر کشور که رشته های تحصیلات تکمیلی و تخصصی و فوق تخصصی را به صورت مشترک با دیگر دانشگاه ها برگزار کنیم. متاسفانه در دانشگاه آزاد مرکز تحقیقاتی وجود ندارد و امیدواریم در سال ۹۳ بتوانیم در هر استانی یک مرکز تحقیقاتی در حوزه پزشکی ایجاد بکنیم.»
لاریجانی درباره وضعیت آموزش پزشکی در دانشگاه آزاد هم گفت: «دانشگاه آزاد در حوزه پزشکی حدود ۹۰ واحد و ۱۰ بیمارستان فعال دارد. ۵۱ رشته آموزشی دارد، حدود ۶۰ هزار دانشجو و ۲ هزار هیات علمی در گروه پزشکی دارد. ۱۵ تا ۱۶ درصد پژوهش پزشکی کشور در دانشگاه آزاد انجام می شود، ۴۰ درصد از دانشجویان گروه پزشکی در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند. اما در عالم پزشکی فراز و فرودهای مختلفی دارد. از طرفی نمی توانیم بگوییم آموزش گروهای پزشکی در دانشگاه آزاد استانداردهای اولیه را ندارند، چون همه اینها در یک امتحان ملی و جامع شرکت می کنند.»

او گفت: «ما هم آماده ایم برای ارتقا و استانداردسازی تلاش کنیم. هم به صورت داخلی و هم خارجی. هیات امنای دانشگاه به گسترش حوزه پزشکی توجه ویژه ای دارد. دانشمندان زیادی از حوزه پزشکی در این دانشگاه جمع شده اند مثلا در شورای راهبردی، شورای آموزش، شورای پژوهش پزشکی، شورای جذب هیات پزشکی و… اساتید داخلی و خارجی را هم با دانشگاه آزاد مرتبط کرده و می کنیم.»
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با دکتر باقر لاریجانی رااینجابخوانید.