به گزارش ملت ایران به نقل ازفارس: یک عضو خانوادهسربازان گروگانگرفته شده گفت: طیتماستلفنی برادرم(رامین حضرتی) از افغانستان ازسلامتیکاملخود به همراه سه مرزبان دیگر خبر داد.

ایوب حضرتی در گفت وگویی با اشاره به ابراز خوشحالی گروگان ها از آزادی از دست تروریست های جیش العدل تصریح کرد: براساس اظهارات برادرم قرار است تا آنها فردا به وطن بازگردند.

این عضو خانواده مرزبانان گروگان گرفته شده ضمن قدردانی از تمامی مسئولان به خاطر پیگیری برای مرزبانان تصریح کرد: تمامی خانواده و فامیل و اهالی محل پس از شنیدن خبر آزادی رامین خدا را شکر کرده و نماز شکر به جای آوردند.

وی تصریح کرد: از زمان اعلام خبر آزادی مرزبانان مرتباً شاهد تماس های مسئولان و مردم و ابراز لطف آنان نسبت به آزادی مرزبانان بودیم که به نوبه خود قدردان محبت های آنها هستیم.

حضرتی در عین حال با اشاره به شهادت یکی از مرزبانان در این حادثه تروریستی گفت: ما نیز به نوبه خود از این واقعه ناراحت بوده و خود را شریک غم خانواده این مرزبان شهید می دانیم.

رامین حضرتی در ۱۶ بهمن سال گذشته به همراه چهار مرزبان دیگر توسط گروهک تروریستی جیش العدل ربوده شد.

رامین حضرتی ۲۷ اسفند سال گذشته ۲۰ ساله شد.