یک هواپیمای استرالیایی طی عملیات جستجو برایهواپیمای ناپدید شدهمالزیایی دو شیء را پیدا کرده است و یک کشتی در جنوب اقیانوس هند مستقر شده است تا تحقیقات و عملیات جستجو را ادامه دهد.

«تونی ابوت» نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که یکی از این اشیاء دایره و خاکستری است و دیگری به شکل مستطیل و نارنجی است.

وی تصریح کرد که هنوز مشخص نیست که آیا این اشیاء متعلق به بوئینگ ۷۷۷ پرواز «ام اچ ۳۷۰» مالزی است یا خیر.

«هشام الدین حسین» وزیر حمل و نقل مالزی اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد این اشیاء ظرف چند ساعت آینده بازیابی خواهند شد.