۸ روز بی خبری از هواپیمای مفقود شده مالزیایی فرضیه جدید:هواپیمای گم شدهدر مرزهای پاکستان

بر اساس این گزارش در این صورت اینهواپیمامی توانسته ۲۲۰۰ مایل(۳۵۰۰ کیلومتر) مسیر بپیماید که اگر در جهت مسیر طی شده خود ادامه داده باشد، به نزدیکی مرزهای پاکستان رسیده است.

یک روزنامه ژاپنی نوشت: با توجه به شواهد مداری ممکن است هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی پس از آخرین تماس با زمین، به سمت پاکستان و آب های اقیانوس هند آمده باشد.

روزنامه ژاپن تایمز با اشاره به این فرضیه می نویسد: هواپیما ۴ ساعت پس از قطع ارتباط با زمین در آسمان به سمت شمالغرب تغییر مسیر داده و مسیری به سمت اقیانوس هند را در پیش گرفته است.

بر اساس این گزارش در این صورت این هواپیما می توانسته ۲۲۰۰ مایل(۳۵۰۰ کیلومتر) مسیر بپیماید که اگر در جهت مسیر طی شده خود ادامه داده باشد، به نزدیکی مرزهای پاکستان رسیده است.

دیروز نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در یک نشست خبری از دستکاری عمدی سیستم ارتباطی این هواپیما توسط یک فرد آشنا به پرواز یا کادر پروازی خبر داد.

نخست وزیر مالزی گفت نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد یک عامکل انسانی به صورت عامدانه سیستم ارتباطی هواپیما را قطع کرده است و پس از این قطعی این هواپیما ۴ ساعت به مسیر خود ادامه داده است.

این هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۷۷ بامداد شنبه گذشته(۸ روز پیش) با ۲۳۹ مسافر از شهر کوالالامپور مالزی عازم پکن بود، که به محض رسیدن به حریم هوایی ویتنام ارتباط آن با زمین قطع شد و تا کنون هیچ اثری از آن در آسمان و زمین یافت نشده است.

مقامات مالزیایی اعلام کرده اند این هواپیما از مسیر پروازی خود به سمت چین تغییر مسیر داده و در جهت مخالف حرکت کرده و سپس در تغییر جهتی دیگر به سمت شمالغرب تغییر مسیر داده است.