رئیس بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار گفت: با مراقبت و تلاش کادر مامایی و پرستاری بیمارستان، نوزاد دختر ۵۵۰ گرمی به صورت زایمان سزارین از مادری ۲۴ ساله متولد شد.
دکتر راحله احمدی گفت: با توجه به این که وزن این نوزاد هنگام تولد بسیار اندک بود، تحت مراقبت های لازم قرار گرفت و این نوزاد سبک وزن در هفته بیست و هفتم بارداری متولد شده و پس از انجام مراقبت های لازم و افزایش وزن، در صحت کامل از بیمارستان در دو روز آینده مرخص می شود.