زلزله ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) شب گذشته، فاریاب کرمان را لرزاند.
به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۲۳:۵۱: ۵۹ با قدرت ۴.۳ ریشتر در فاریاب کرمان ثبت شده است.