مدیر کلعتبات عالیاتسازمان حج و زیارت از اعزام روزانه پنج هزار ایرانی به عتبات عالیات در ایامتعطیلات نوروز۹۳ خبر داد و گفت: در این ایام در مجموع۷۵ هزار ایرانی به زیارت عتبات مشرف می‌شوند. «محسن نظافتی» در این باره افزود: از مجموع ۳۳۰ هزار نفری که در پیش ثبت نام مرحله جدید اعزام‌ها نام‌نویسی کردند، تاکنون ۱۳۰ هزار نفر ثبت‌نام خود را در کاروان‌ها قطعی کرده‌اند.

مدیر کل عتبات عالیاتسازمان حج و زیارتبا بیان اینکه بیش از ۵۰درصد افرادی که ثبت نام خود را در کاروان‌ها قطعی کردند، ایام تعطیلات نوروز را برای تشرف به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند گفت: همچنان ظرفیت خالی برای انتخاب ایام نوروز در کاروان‌های زمینی وجود دارد.

نظافتی در مورد اعزام انفرادیزائراندر مرحله جدید اعزام‌ها گفت: در شورای برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت در این مورد تصمیمی گرفته نشده و سازمان حج و زیارت در قبال زائرانی که به صورت انفرادی عازم عتبات شوند، تعهد و مسئولیتی ندارد.

مرحله جدید اعزام‌های عتبات عالیات از ۲۱ اسفند ماه جاری آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.