به گزارش ملت ایران کمیته انتخابات ونزوئلا اعلام کرد ۱۴ آوریل به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین می شود.

روز شنبه مادرو معاون هوگو چاوز به عنوان ریس جمهور موقت معرفی شد و مادرو سوگند یاد کرد و بر ادامه راه چاوز و سیاستهای او تاکید کرد. گفته میشود چاوز قبل از مرگش مادرو را جانشین خود اعلام کرده است اما حزب مخالف انتخاب مادرو را به عنوان رپیس جمهور غیر قانونی دانست.

حزب مخالف انریکه کاپریلس را به عنوان نامزد ریاست جمهوری انتخاب کرده است و از حزب حاکم مادرو نماینده خواهد بود.

کمیته انتخاباتی ونزوئلا از نامزهای ریاست جمهوری خواسته تا روز شنبه بطور رسمی نام نویسی کنند.