به گزارش ملت ایران به نقل از انتخاب: یک شهروند عربستانی با برنامه " اسرار مخفی زناشویی " که یک خطیب عربستانی مشهور بنام " غازی شمری " مهمان آن بود تماس گرفت و پس از فتوای این خطیب، همسر خود را در این برنامه تلویزیونی طلاق داد!

این خطیب در دفاع از کار خود گفت: او تماس گرفت و گفت که وضعیت مالی بسیار خوبی دارد اما همسرش اصرار دارد که به فعالیت کاری خود در زمینه آرایشگاه ادامه دهد.

او گفت که دو راه را به همسرش پیشنهاد داده که یا کار کند و یا در خانه بماند و از فرزندانمان مراقبت کند، ۱۰ سال است این وضع را تحمل میکنم اما کار از فعالیت شغلی در شهر جده هم گذشت و ناگهان با من تماس گرفت و گفت من در فرودگاه هستم و برای انجام برخی امور کاری باید به ریاض پرواز کنم.

این خطیب گفت: این پدیده خطرناکی است و همسر باید مطیع شوهر باشد، من نیز به او گفتم همسرش را طلاق دهد و او هم اینکار را کرد، از فتوای خود پشیمان نیستم و آنرا از هم پاشیدن یک زندگی نمیدانم!