به گزارش اختصاصی ملت ایران رئیس اتحادیه ی معلمان مکزیک، «البا استر گوردیو»، که به عنوان " قدرتمند ترین زن مکزیک " شناخته می شود، با اتهام فساد و استفاده ی نامشروع از صندوق های رفاهی بازداشت شد.

خانم گوردیلو که اتحادیه ی معلمان مکزیک را با بیش از ۱.۵ ملیون عضو را اداره می کند، روز سه شنبه بازداشت گردید. گفته می شود وی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را از این اتحادیه اختلاس کرده است.

طبق گزارش های دادستانی مکزیک وی میلیونها دلار از منابع مالی این اتحادیه را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده و از این پول برای عمل جراحی پلاستیک و خریدن منزلی گران قیمت استفاده کرده است. او قبلا این اتهامات را رد کرده است.

بازداشت وی تنها یک روز پس از تصویب قانون اصلاحات عمده ی نظام آموزشی، توسط انریکه پنیا نیتو رئیس جمهور این کشور، صورت گرفت. همچنین گفتنی است خانم گوردیلو شدیداً با این مصوبه به مخالفت پرداخته است.

طبق اصلاحات به عمل آمده که مستقیماً اتحادیه ی تحت سرپرستی خانم گوردیلو را هدف قرار می دهد، معلمان مکزیکی از این پس به طور مرتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اصلاحات انجام شده همچنین در صدد تغییر سیستم محل خدمت معلمان است که در حال حاضر موروثی است و می‌تواند به خرید و فروش گذاشته شود.

رئیس جمهور این کشور به دنبال امضای این لایحه ی اصلاحی در گفتگویی تلویزیونی اعضای این اتحادیه را مخاطب قرار داده و گفت: " دولت به حمایت و هم پیمانی با شما معلمان ادامه خواهد داد تا شرایط را برای ارتقاء سطح آموزشی شهروندان آتی این کشور فراهم آوریم. " وی در ادامه معلمان را " ارکان اصلی آموزش و پرورش ملی " خواند.