ملت ایران: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با رد مرگ دو بیمار در یزد ناشی از تزریق پنی‌سیلین‌های چینی را رد کرد.

سیدجلیل میرمحمدی با بیان اینکه پنی‌سیلین چینی در بازار وجود ندارد، گفت: شایعاتی درخصوص مرگ دونفر در یزد بر اثر تزریق پنی سیلین چینی مطرح شده است که این موضوع صحت ندارد و هیچ مرگی بر اثر تزریق دارو گزارش نشده است.

وی ادامه داد: اخیرا مرگ یک خانم و کودک دو سال‌های در یزد گزارش شده است و به دلیل اینکه به شایعات در این زمینه خاتمه دهیم خودم شخصا پیگر این موضوع بودم که خوشبختانه علت مرگ تزریق پنی‌سیلین نبوده است.